mail@medischpedicureaalten.nl| 06-54756936 of 0543-477480|

Alle medewerkers zijn in het bezit van het diploma Medisch Pedicure. Daardoor komen een aantal behandelingen voor vergoeding in aanmerking..

Registratie

 • Lees Meer

  Wij zijn geregistreerd in het Landelijk Kwaliteits Register, voor Pedicures betekent dat cliënten met zgn. risicovoeten voor (gedeeltelijke) vergoeding van behandelingen in aanmerking kunnen komen.

Wilt u weten of u voor vergoeding in aanmerking komt?

 • Lees Meer

  Uw Zorgverzekeraar heeft omschreven wanneer er sprake is van een ‘medische voet’, of wanneer u om andere redenen recht heeft op tegemoetkoming in de kosten van een behandeling, bv bij Reuma of Diabetes Mellitus

Eerste keer

 • Lees Meer

  Neemt u de eerste keer alstublieft uw verzekeringskaartje en de verwijzing van uw huisarts of specialist mee. De betaling geschied per pin of contant, u krijgt dan de rekening mee die u kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Diabetici

 • Lees Meer

  Bij mensen met diabetes mellitus type 2 wordt tegenwoordig een risico analyse gemaakt. Dit geeft men weer in een Simm’s classificatie. Bij de meeste mensen is dit 0 ( geen verhoogt risico’s) dan wordt de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed uit het aanvullende deel van uw zorgverzekeraar. Is uw Simm’s classificatie 1 ( verhoogd risico) en bent u onder behandeling van de huisarts dan krijgt u 7 behandelingen op jaar basis vergoed uit het basis pakket ( u hoeft hierover geen eigenbijdrage te betalen)

Reumapatiënten

 • Lees Meer

  Mensen met reumatoïde artritis, krijgen vaak de behandeling door de medische pedicure, vanuit de aanvullende zorgverzekering geheel of gedeeltelijk vergoed. Heeft u een andere vorm van Reuma, dan kan dit soms ook het geval zijn.

Medischevoet

 • Lees Meer

  Heeft u een aandoening waardoor u (dreigende) voetproblemen heeft, of is er een andere medische indicatie die een voetbehandeling noodzakelijk maakt, dan bestaat bij steeds meer zorgverzekeraars ook recht op een tegemoetkoming vanuit de aanvullende verzekering als u voldoet aan de criteria voor de zogenaamde ‘medische voet’. De zorgverzekeraar stimuleert daarmee een professionele behandeling van voetklachten tengevolge van een medische indicatie.